Ανεμογεννήτριες : Γιατί ειναι τοξικές για το περιβάλλον

Oι μαγνήτες νεοδιμίου είναι τοξικοί στις ανεμογεννήτριες. Περιέχουν βαρέα μέταλλα, όπως τον βόριο, τον μαγνήσιο και τον νεοδιμίο. Αυτά τα μέταλλα μπορούν να είναι επιβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον εάν δεν διαχειριστούν σωστά.

Ο βόριο είναι ένα μη τοξικό μέταλλο, αλλά μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και στα μάτια. Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο για τον άνθρωπο, αλλά σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να είναι τοξικό. Ο νεοδιμίο είναι ένα εξαιρετικά τοξικό μέταλλο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, νευρολογικές βλάβες, της καρδιακή αρρυθμία και καρκίνο.

Οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν μαγνήτες νεοδιμίου για να δημιουργήσουν ισχυρά μαγνητικά πεδία που κινούν τους ρότορες. Οι μαγνήτες αυτοί είναι συνήθως εγκατεστημένοι στα πτερύγια των ανεμογεννητριών.

Όταν οι ανεμογεννήτριες αποσύρονται, οι μαγνήτες νεοδιμίου πρέπει να αφαιρεθούν και να διαχειριστούν με ασφάλεια. Οι μαγνήτες αυτοί μπορούν να ανακυκλωθούν ή να αποθηκευτούν με ασφάλεια για να αποφευχθεί η απελευθέρωση τοξινών στο περιβάλλον.

Μερικά από τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη μείωση της τοξικότητας των μαγνητών νεοδιμίου στις ανεμογεννήτριες περιλαμβάνουν:

Χρήση λιγότερο τοξικών υλικών: Οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών εργάζονται για την ανάπτυξη ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούν λιγότερο τοξικά υλικά, όπως μαγνήτες σιδήρου-κοβαλτίου.

Ανακύκλωση: Οι μαγνήτες νεοδιμίου μπορούν να ανακυκλωθούν για να μειωθεί η ανάγκη για εξόρυξη νέων υλικών.

Αποθήκευση: Οι μαγνήτες νεοδιμίου μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια για να αποφευχθεί η απελευθέρωση τοξινών στο περιβάλλον.

Με τη λήψη αυτών των μέτρων, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι ανεμογεννήτριες θα παραμείνουν μια καθαρή και βιώσιμη πηγή ενέργειας.

Ειδικότερα, οι μαγνήτες νεοδιμίου στις ανεμογεννήτριες μπορούν να προκαλέσουν τα εξής προβλήματα υγείας:

Ερεθισμό του δέρματος και των ματιών: Ο βόριο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και των ματιών.

Νεφρική ανεπαρκεια: Ο μαγνήσιος μπορεί να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια σε μεγάλες ποσότητες.

Νευρολογική βλάβη: Ο νεοδιμίο είναι ένα εξαιρετικά τοξικό μέταλλο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως νευρολογικές βλάβες, της καρδιακή αρρυθμία και καρκίνο.

Τα πιο κοινά μέταλλα που χρησιμοποιούνται είναι ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, ο μόλυβδος, το μαγνήσιο και το αλουμίνιο. Αυτά τα μέταλλα μπορούν να είναι επιβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον εάν δεν διαχειριστούν σωστά.

Ο χαλκός είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον άνθρωπο, αλλά σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να είναι τοξικό. Μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά προβλήματα, βλάβη στα νεφρά και καρκίνο.

Ο ψευδάργυρος είναι επίσης ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο, αλλά μπορεί να είναι τοξικό σε μεγάλες ποσότητες. Μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερίτιδα, νευρολογικά προβλήματα και βλάβη στο ήπαρ.

Ο μόλυβδος είναι ένα εξαιρετικά τοξικό μέταλλο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της νοητικής καθυστέρησης, της νευρολογικής βλάβης και του καρκίνου.

Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο για τον άνθρωπο, αλλά σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να είναι τοξικό. Μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά προβλήματα, καρδιακή αρρυθμία και αναπνευστική δυσχέρεια.

Το αλουμίνιο είναι ένα σχετικά μη τοξικό μέταλλο, αλλά σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά προβλήματα.

Οι ανεμογεννήτριες είναι μια καθαρή πηγή ενέργειας, αλλά είναι σημαντικό να διαχειριστούμε τα απόβλητά τους με υπευθυνότητα. Τα μέταλλα από τις ανεμογεννήτριες μπορούν να ανακυκλωθούν ή να αποθηκευτούν με ασφάλεια για να αποφευχθεί η απελευθέρωση τοξινών στο περιβάλλον.

0
http://exitmind.com/