Πως να εξελίξετε τις γνώσεις ως καθηγητής από την παρακολούθηση Online σεμιναρίων;

Η μάθηση είναι μια δια βίου διαδικασία. Τίποτα δεν είναι πιο κατάλληλο από αυτή την  παροιμία που ισχύει για δασκάλους και εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν μαθήματα συνεχούς εκπαίδευσης ως ετήσιο τελετουργικό. Ο σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι η απαρχαιότητα δεν ακολουθεί τις γνώσεις τους και ότι είναι σύγχρονη. Επιπλέον, τα online σεμινάρια στοχεύουν στον εφοδιασμό των εκπαιδευτικών με μεθοδολογίες που βοηθούν τους μαθητές να μάθουν με πολλαπλούς και καινοτόμους τρόπους. Για τους δασκάλους, το πλεονέκτημα είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η αποτελεσματική διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών και των τάξεων. Για να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των τελευταίων εκπαιδευτικών εξελίξεων όσον αφορά τις μεθοδολογίες και τις τεχνολογίες, παρέχεται online εκπαίδευση. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς μπορεί να συγκριθεί με μια γέφυρα που συνδέει τις βέλτιστες πρακτικές ατόμων και ομάδων εντός του πεδίου. Ο σκοπός της συνεχούς εκπαίδευσης είναι να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς και να βελτιώνουν τους μηχανισμούς διδασκαλίας τους, προκειμένου να αποκομίσουν επιτυχή αποτελέσματα από τους μαθητές. Στο παρελθόν, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ήταν ονομαστική. Περιείχε συνήθως διαφάνειες ή παρουσιάσεις αυτοεξυπηρέτησης και παρόμοια άλλα εργαλεία που οι εκπαιδευτικοί χρειαζόταν να κατανοήσουν από μόνοι τους. Δεν υπήρχε συνέχεια, συνεργασία ή συζήτηση για να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητά τους. Ωστόσο, αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια με τα εργαλεία για τη online εκπαίδευση να γίνεται πιο ισχυρή και αποτελεσματική. Κατά συνέπεια, τα εργαλεία του σήμερα όχι μόνο παρέχουν αυτομάθηση αλλά αξιολογούν και μετρούν την αποτελεσματικότητα μέσω αρκετών σημείων επαφής, όπως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, συνεργασία με συνομηλίκους και εμπειρογνώμονες, ολοκλήρωση εργασιών και συμμετοχή σε συζητήσεις για σχετικά θέματα εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων.

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης είναι επίσης γνωστό ότι συμμετέχουν στον αγώνα προσφέροντας online σεμινάρια  συνεχούς εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς. Η συνέχιση των μαθημάτων διδασκαλίας μπορεί να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα θέματα διδασκαλίας όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Αρχαία κα θα μπορούσαν να προορίζονται για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών τους. Το τελευταίο καλύπτει επίσης τις τελευταίες τεχνολογίες που μπορούν να εισαχθούν στις αίθουσες τάξεων. Τα εικονικά δωμάτια είναι ένα παράδειγμα. Επιπλέον, θα μπορούσαν επίσης να εξοπλίσουν τους εκπαιδευτικούς με αυξημένες δυνατότητες στη διαχείριση τάξεων και συναφείς εργασίες.

Είναι πολύ σημαντική και ενισχυτική η βοήθεια που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς ώστε να αναπτύξουν νέες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας σύμφωνα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής των νέων. Τα ‘’ΕΝ ΤΑΞΗ’’ είναι φροντιστήρια στον Πειραιά με παρουσία και σε άλλα σημεία της Αθήνα και της Λάρισας, που δίνουν αυτή την ικανότητα στους εκπαιδευτικούς να οδηγήσουν την καριέρα τους ένα βήμα παραπέρα και να εξελιχθούν ως ακαδημαϊκοί.

0
http://exitmind.com/