Τα ρομπότ «θα αντικαταστήσουν έως και 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας» έως το 2030

Έως και 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα της μεταποίησης σε όλο τον κόσμο θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από ρομπότ μέχρι το 2030

Ωστόσο, η αύξηση της αυτοματοποίησης θα ενισχύσει επίσης τις θέσεις εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

Η άνοδος των ρομπότ

Κάθε νέο βιομηχανικό ρομπότ εξαλείφει 1,6 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, με τις λιγότερο ειδικευμένες εργασίες να επηρεάζονται περισσότερο.

Οι εργασίας όπου πλαισιόνονται με άνθρωπους που έχουν χαμηλότερες δεξιότητες, είναι πολύ πιο ευάλωτες στην απώλεια θέσεων εργασίας λόγω των ρομπότ.

Ανάπτυξη ρομπότ ανά τομέα

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που εγκαταλείπουν την παραγωγή, βρίσκουν νέες θέσεις εργασίας στoν τομέα των μεταφορών, τις κατασκευές, τη συντήρηση και σε διοικητηκές θέσεις γραφείου, οι οποίες με τη σειρά τους επίσης τείνουν να αυτοματοποιηθούν.

Κατά μέσο όρο, κάθε επιπλέον ρομπότ που εγκαθίσταται σε αυτές τις περιοχές με χαμηλότερη ειδίκευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σχεδόν διπλάσιες απώλειες θέσεων εργασίας από εκείνες σε περιοχές με υψηλότερη ειδίκευση της ίδιας χώρας, επιδεινώνοντας την οικονομική ανισότητα και την πολιτική πόλωση, η οποία ήδη αυξάνεται.

Τα ρομπότ θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο ακόμα και στον τομέα της μεταποίησης, ιδιαίτερα στην Κίνα όπου στρατοί εργαζομένων θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από μηχανές.

Οι θεσεις που απειλούνται άμεσε ειναι στον τομέα των υπηρεσιών, σε κλάδους όπως οι μεταφορές ή οι κατασκευές.

Η πρόκληση για τις κυβερνήσεις είναι πώς να ενθαρρύνουν την καινοτομία που υπόσχονται τα ρομπότ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν προκαλούν νέους διαχωρισμούς στην κοινωνία.

Περίπου 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα της μεταποίησης έχουν ήδη χαθεί από τα ρομπότ από το 2000, συμπεριλαμβανομένων 400.000 στην Ευρώπη, 260.000 στις ΗΠΑ και 550.000 στην Κίνα.

Απώλειες θέσεων εργασίας λόγω αυτοματισμού

Προέβλεψε ότι η Κίνα θα έχει τον περισσότερο αυτοματισμό παραγωγής, με 14 εκατομμύρια βιομηχανικά ρομπότ μέχρι το 2030.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να αντικατασταθούν σύντομα.

Ωστόσο, αν υπάρξει αύξηση 30% στις εγκαταστάσεις ρομπότ παγκοσμίως, αυτό θα προσθέσει 5 τρισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλές θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν με τον ρυθμό που αντικαθίστανται απο ρομπότ.

Πηγή: https://www.bbc.com/

0
http://exitmind.com/